Μοναδικό κριτήριο για την ανάπτυξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αποτελεί η διατήρηση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο 9-μηνο του 2017 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR) σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η Εταιρία στην Τράπεζα της Ελλάδος όχι μόνο παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα αποτελέσματα της 31/12/2016 αλλά αυξήθηκε από 171.24%, σε 190,48 %.

Ο υψηλός δείκτης SCR (Solvency Capital Requirement) αποτελεί την εγγύηση για την αξιοπιστία και την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε ότι αφορά την επαρκή κάλυψη των υποχρεώσεών της για τη διασφάλιση και προστασία των ασφαλισμένων της.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος τόνισε ότι «στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εξακολουθεί να αναπτύσσεται παρέχοντας εξειδικευμένες, σύγχρονες και ανανεούμενες ασφαλιστικές λύσεις καθώς και άμεση καταβολή αποζημιώσεων  στους πελάτες της, χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν σταθερά, υψηλά στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά».