ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φερεγγυότητα & αξιοπιστία!
 • Γιατί με την ΕΥΡΩΠΗ
  Με ουσιαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε ανάγκη.
 • Υψηλός Δείκτης Φερεγγυότητας
  Δείκτης Φερεγγυότητας 201,87%
 • Οικονομικά Στοιχεία
  Με υψηλό capacity, μεγάλο εύρος καλύψεων και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ηγείται σε ...
 • Η ΕΥΡΩΠΗ αποζημιώνει
  Είμαστε πάντα δίπλα στον ασφαλισμένο, ιδιαίτερα εφόσον παραστεί ανάγκη για την αποζημίωσή του.