Υψηλή φερεγγυότητα και υπερ-επάρκεια κεφαλαίων, διαθέτει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (SCR ratio)  την 31/12/16 ανήλθε στο 198,11%.

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρίας για τη χρήση του 2016 ανήλθαν σε €2,35 εκ. με την απόδοση των κερδών επί των ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 23,68%,  επιδόσεις που αποτελούν αδιαμφισβήτητο εχέγγυο για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας.

Ο δείκτης Combined Ratio διατηρήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και ανήλθε σε 88,53% ενώ η απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας  για τη χρήση του 2016 ανήλθε σε €454.603.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ το 2016 ανήλθε σε 16,017 εκ. ευρώέναντι 16,800 εκ. ευρώ το 2015.

Η πτώση της παραγωγής οφείλεται στη μείωση της παραγωγής του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων,  μετά από απόφαση της Διοίκησης της εταιρίας να μην ακολουθήσει την πολιτική του χαμηλού ασφαλίστρου, διαφυλάσσοντας πλήρως την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της και  εξασφαλίζοντας  αντίστοιχα υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Η συμμετοχή του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων επί του συνόλου της παραγωγής της χρήσης  2016 ανήλθε σε 41,68%

Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο Περιουσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων στους οποίους εξειδικεύεται η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ανήλθε σε 5,043 εκ. ευρώ και  παρά την αυστηρή πολιτική ανάληψης που ακολουθεί η εταιρία αλλά και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ η παραγωγή του κλάδου Μεταφορών ανήλθε σε €484.391,87  παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 22,6 %.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος αναφέρει ότι:

«Η Εταιρία συνεχίζει την πλήρη εναρμόνισή της στις απαιτήσεις  του νέου θεσμικού πλαισίου, στελεχώνει συνεχώς τα τμήματά της με έμπειρο προσωπικό, εισάγει νέες τεχνολογίες αναβαθμίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και συνεργάτες της,  και δημιουργεί νέα πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης.

Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στην αγορά, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική  εγκαινίασε την είσοδό της στον κλάδο υγείας προσφέροντας άμεσα δυο  ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά προϊόντα  πρωτοβάθμιας περίθαλψης ενώ  θα ακολουθήσουν και τα προϊόντα  δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Σκοπός της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι να διατηρήσει την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια, σε περιβάλλον Solvency II, να αυξήσει την κερδοφορία της και πάνω από όλα να διατηρήσει την καλή της φήμη, η  οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων προς τους πελάτες της.

Δείτε εδώ το άρθρο

Πηγή: Insuranceworld