ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ :

Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας 29,24% και  Αύξηση Παραγωγής 26,8%  το Α’ εξάμηνο του 2022

 

Υψηλές επιδόσεις καταγράφει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σε όλους τους κλάδους ασφάλισης  δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για την ισχυρή ανάπτυξή της στο άμεσο μέλλον. Από τις αρχές του έτους έως σήμερα οι εργασίες της εταιρίας κινούνται ανοδικά παρά τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στην ασφαλιστική αγορά λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα κέρδη προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 1,54 εκ. αυξημένα κατά 29,24% σε σχέση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, με την απόδοση κερδών επί της παραγωγής να ξεπερνά το 21%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κερδοφορία της εταιρείας θα ήταν σημαντικά υψηλότερη εάν δεν υπήρχαν οι αρνητικές επιπτώσεις  στις αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία) λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών αγορών και του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Τα συνολικά ασφάλιστρα του πρώτου εξαμήνου του 2022 ανήλθαν   σε € 7,08 εκ. καταγράφοντας αύξηση 26,8% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά, η αύξηση παραγωγής των ασφαλίστρων  το πρώτο εξάμηνο το 2022 συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021 αποτυπώνεται ως εξής: στον μεν Κλάδο Πυρός η αύξηση ανήλθε στο 17,6% (€ 3,23 εκ.), στους Λοιπούς Κλάδους αύξηση 54,0% (€ 2,26 εκατ.), στον δε κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης 25,0%   (€ 733 χιλ.) και στον κλάδο Αστικής Ευθύνης του Κλάδου Αυτοκινήτου αύξηση 9,6%,        (€ 860 χιλ.).

Στόχος μας για το 2022 είναι η παραγωγή της εταιρείας μας, εκτός του Κλάδου Αυτοκινήτου, να ξεπεράσει τα € 15 εκ.

 

Η εταιρεία ανταποκρινόμενη πλήρως στις υποχρεώσεις της έχει καταβάλλει τις αποζημιώσεις για  όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν από  τις πυρκαγιές  Ιουλίου – Αυγούστου 2021, συνολικού ποσού 1.585.631,79€.

 

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, ως μια αξιόπιστη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία επιμένει να ενισχύει το πολύ δυναμικό brand name που επί χρόνια διαμορφώνει με αφοσίωση, μεθοδικότητα και συνέπεια και διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους Συνεργάτες της, τους Ασφαλισμένους της καθώς και το ποιοτικό Διοικητικό της Προσωπικό.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος αναφερόμενος στα αποτελέσματα τονίζει ότι «Η Ευρώπη Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής, διατήρησε την υψηλή κερδοφόρα πορεία της αυξάνοντας την παραγωγή ασφαλίστρων σε όλους τους Κλάδους Ασφάλισης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της και την θέση της στην αγορά. Διατηρεί την πρωτοπορία της και την υψηλή τεχνογνωσία στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, ανοίγεται με νέα προϊόντα σε Εξειδικευμένους Κινδύνους καθώς και στον Κλάδο Υγείας παρέχοντας σύγχρονες λύσεις στους Πελάτες και διαρκή στήριξη στους Συνεργάτες μας. Η Ευρώπη Ασφαλιστική αποδεικνύει με τις σημερινές της επιδόσεις ότι αναπτύσσεται γοργά, είναι φερέγγυα εταιρεία, σύγχρονη, αποτελεσματική, με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και αμεσότητα στις σχέσεις της με τους πελάτες.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και εγώ προσωπικά ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας για την άψογη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια».