Με κέρδη προ φόρων ύψους € 4,3 εκ. αυξημένα κατά 79% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2021 τα οποία ανήλθαν σε € 2,4 εκ. και την απόδοση κερδών επί της παραγωγής να ξεπερνά το 26% έκλεισε το έτος 2022 για την Ευρώπη Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά το 4ο τρίμηνο της χρήσης του 2022.

Όλοι οι Κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι κερδοφόροι κάτι το οποίο αποδίδεται στη σωστή διαδικασία ανάληψης των κινδύνων που εφαρμόζει διαχρονικά η Ευρώπη Ασφαλιστική σε συνδυασμό με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας. Φιλοσοφία και προσανατολισμός της Ευρώπη Ασφαλιστική είναι πρωταρχικά η ποιοτική και όχι η ποσοτική παραγωγή.

Παρά τις δυσχερείς συνθήκες που παρουσιάστηκαν στην αγορά λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας από την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, τον υψηλό πληθωρισμό και την αυξημένη αβεβαιότητα η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τα έσοδα από επενδύσεις τα οποία ανήλθαν σε €640χιλ.

Η συνολική παραγωγή για το έτος 2022 ανήλθε σε € 16,1 εκ. και η σύνθεση της παραγωγής διαμορφώθηκε σε 90% στον Κλάδο Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων καταγράφοντας αύξηση 40% σε σχέση με τα ασφάλιστρα του προηγούμενου έτους ενώ η συμμετοχή του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων στη συνολική παραγωγή ανήλθε σε  10% με τα ασφάλιστρα να παραμένουν σταθερά.

Μοναδικό κριτήριο για την ανάπτυξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αποτελεί η διατήρηση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR) διαμορφώθηκαν σε 210,77% και 321,67% αντίστοιχα στο 9-μηνο  του 2022, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ και CEO Ν. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο Πρόεδρος και CEO της Ευρώπη Ασφαλιστική, μιας αμιγώς ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022:

«Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας που είναι δίπλα μου και στηρίζουν την Ευρώπη Ασφαλιστική με αποτέλεσμα να καταγράψουμε εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλους τους Κλάδους Ασφάλισης το 2022.

Η Εταιρεία,  έχοντας διασφαλίσει ισχυρή οικονομική βάση θα συνεχίζει την ανοδική της πορεία με βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη συνέπεια που τη διακρίνει στην άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων που αποδεικνύεται από τις πληρωμές των τελευταίων ετών μεγάλων ζημιών συνολικού ύψους άνω των € 40 εκ..

Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας της με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων (retail & corporate) που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και κάθε επιχείρησης στην ελληνική αγορά.

Με τις σημερινές οικονομικές μας επιδόσεις και με τα καταξιωμένα στελέχη μας που χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου κατάρτιση και τεχνογνωσία , η Ευρώπη Ασφαλιστική θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες της και να ενισχύει τους συνεργάτες που είναι δίπλα της.»