Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική» που πραγματοποιήθηκε στις 17/5/2023 ενέκρινε την εκλογή του κ. Ερρίκου Μοάτσου ως ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ και τον διόρισε ως εκπρόσωπό της εταιρείας στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ο κ. Μοάτσος έχει διατελέσει Ανώτατο Στέλεχος, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος σε μεγάλες Πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενώ σήμερα είναι επικεφαλής της Επιτροπής Ασφαλίσεων Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών. Είναι κάτοχος Master of Arts (MA) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο του Fribourg στην Ελβετία και του International Executive Programme (IEP) από το INSEAD στην Γαλλία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε την  Πέμπτη 15/6/2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος παρά τω Δημάρχω Αθηναίων Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων & Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ

Αντιπρόεδρος /Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

Αντιπρόεδρος / Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Καθηγητής / Πάντειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΒΑΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Γενικός Διευθυντής

Μέλος Επιτροπής Ανάληψης και Παρακολούθησης Προϊόντος

 

Dr. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό μέλος

Νομικός Σύμβουλος

 

ALBERT BARRY

Μη Εκτελεστικό Μέλος - Σύμβουλος Διοίκησης

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Λειτουργιών

Μέλος Επιτροπής Επενδύσεων

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΚΝΙΑ

Μη Εκτελεστικό μέλος - Σύμβουλος Διοίκησης

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου