• 21 Ιουνίου 2024
    Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
    Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική» αποφασίστηκε η εκλογή κ. Δημήτρη Κλώνη, ανώτατου στελέχους του Ομίλου INTRACOM, ως Α’ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ...
  • 14 Ιουνίου 2024
    Νέος Τεχνικός Διευθυντής
    ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΤΣΑΛΟΣ: ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Η Ευρώπη Ασφαλιστική, προχωρά δυναμικά προς περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση στην αγορά.