Σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι επαγγελματίες κάθε κλάδου είναι πολλές. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική γνωρίζοντας σε βάθος τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία και κατανοώντας το αίσθημα ανασφάλειας που εκείνος νιώθει, έχει επενδύσει στη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για πληθώρα Επαγγελμάτων.

Τα προγράμματα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής απευθύνονται σε:

  • Ιδιοκτήτες Κομμωτηρίων και Κέντρων Περιποίησης Άκρων
  • Δικηγόρους – Συμβολαιογράφους
  • Μηχανικούς – Αρχιτέκτονες
  • Ηλεκτρολόγους – Υδραυλικούς
  • Ψυκτικούς – Συντηρητές Καυστήρων
  • Φαρμακοποιούς
  • Λογιστές

Επιπλέον, οι έμπειροι σύμβουλοι της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική μπορούν να προχωρήσουν στον σχεδιασμό λύσεων που να βασίζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, καλύπτοντας τις απαιτήσεις κάθε επαγγελματικού κλάδου και παραμένοντας πάντα πιστοί στη φιλοσοφία της ΕΥΡΩΠΗ «φερεγγυότητα, ποιότητα, σεβασμός και υπευθυνότητα».

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα Επαγγελματικής Ευθύνης της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.