Στις μέρες μας οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις για τους επαγγελματίες είναι πολλές. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά, οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι οικονομικές συγκυρίες επηρεάζουν και απειλούν την δραστηριότητά τους, η κάλυψη της Επαγγελματικής τους Ευθύνης κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κατανοώντας την ανάγκη των επαγγελματιών δημιούργησε μία σειρά από άκρως ανταγωνιστικά προγράμματα τα οποία αποτελούν εργαλείο, καθώς με αυτά τους προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, προστατεύοντας τόσο την δραστηριότητά τους αλλά και την αξιοπιστία τους.

Σε ποιούς απευθύνονται τα προγράμματα:

  • Διαμεσολαβούντες Ασφαλιστικών Εργασιών
  • Δικηγόρους - Συμβολαιογράφους
  • Λογιστές
  • Μηχανικούς- Αρχιτέκτονες
  • Ηλεκτρολόγους - Υδραυλικούς
  • Ψυκτικούς- Συντηρητές Καυστήρων
  • Φαρμακοποιούς
  • Κομμωτήρια
  • Λοιπές Κατηγορίες, ύστερα από συνεννόηση με την Εταιρεία

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.
 

 

Χρήσιμα έντυπα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ