Μεγάλη διάκριση επέτυχε για µία ακόµη χρονιά η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, αφού συγκαταλέγεται για τέταρτη συνεχή χρονιά στους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους σύμφωνα με την ICAP παρά τις δυσμενείς συγκυρίες της τελευταίας διετίας  που παρέτειναν το  καθεστώς αβεβαιότητας στην οικονομία.

Ειδικότερα επί συνόλου περίπου 10.000 εταιρειών (περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλιστικών), ο Όμιλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική πέτυχε να διακριθεί, ανταποκρινόµενος ταυτόχρονα στα εξής κριτήρια:

  1. Συµπεριλαµβάνεται στους 200 πιο κερδοφόρους Οµίλους για το 2016, µε βάση τα στοιχεία της έκδοσης Business Leaders in Greece - κριτήριο κατάταξης το EBITDA.
     
  2. Η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων είναι μεταξύ των υψηλότερων της Ελλάδος με ποσοστό 23,7%.
     
  3. Έχει υψηλό ICAP Credit Score (αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας).
     
  4. Συμπεριλαμβάνεται στους 200 ομίλους που έχουν αυξήσει το προσωπικό τους από το 2015 στο 2016.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, δηλώνει ότι:

 «Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, μια υγιής και φερέγγυα Εταιρία, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας εκ των υψηλοτέρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, στελεχώνει συνεχώς τα τμήματά της με έμπειρο προσωπικό, εισάγει νέες τεχνολογίες, αναβαθμίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και συνεργάτες της και δημιουργεί νέα πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης».