Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δημιούργησε για το 2018 ένα νέο, σύγχρονο, ανταγωνιστικό και κατανοητό Κανονισμό Πωλήσεων,  μέσω του οποίου επιβραβεύονται οι συνεργάτες με πρόσθετες αμοιβές (bonus) για:

  • την αύξηση νέας παραγωγής
  • την διατηρησιμότητα και
  • την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου

Eπιπλέον, για τους συνεργάτες που θα επιτύχουν το 2018 υψηλά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα (όγκος παραγωγής και σύνθεσης χαρτοφυλακίου), ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων της ΕΥΡΩΠΗ προβλέπει ένα ειδικό bonus με έπαθλο ένα ολοκαίνουριο ALFA ROMEΟ MITO!