Για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική η Εκπαίδευση αποτελεί Στρατηγική Προτεραιότητα και Επένδυση για την ανάπτυξη του Δικτύου Πωλήσεων της. Για το λόγο αυτό έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά Εκπαιδευτικών Συναντήσεων, με προσκεκλημένους επιλεγμένους νέους και παλαιούς συνεργάτες, σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησε πρόσφατα Εκπαιδευτική Συνάντηση, στο Νέο της Εκπαιδευτικό Κέντρο, παρουσιάζοντας τα προϊόντα αιχμής που προσφέρει στο πελατειακό της κοινό, τον ανταγωνιστικό Κανονισμό Πωλήσεων που εφάρμοσε από τις αρχές του 2018 καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία δουλειάς για τον πελάτη και συνεργάτη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Στην έναρξη της Εκπαιδευτικής Συνάντησης ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κος Νικόλαος Μακρόπουλος αφού καλωσόρισε τους συνεργάτες, έθεσε τους φιλόδοξους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, μέσα από τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Εμπορικής Διεύθυνσης με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς καθώς και το επικοινωνιακό πλάνο που έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζεται.

Στη συνέχεια η Γενική Διευθύντρια Πωλήσεων, Marketing & Εκπαίδευσης της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κα Θεοδώρα Σταθούρου παρουσίασε τα μέλη της Εμπορικής Διεύθυνσης καθώς και τους τρεις άξονες στους οποίους θα βασιστεί η εταιρεία τα επόμενα χρόνια στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της καθώς και στην αύξηση του μεριδίου της στην αγορά: Προϊόντα – Πελάτες – Συνεργάτες.

Η κεντρική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, Υποστήριξης & Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κο Θεόδωρο Τσαγκουρνό και εστιάστηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αιχμής της εταιρείας με έμφαση στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, Αυτοκινήτου, Αστικής Ευθύνης και Υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Νέο Προϊόν Υγείας «Me & My Family» ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας το οποίο προσφέρει με το μικρότερο δυνατόν κόστος, ουσιαστικές και απαραίτητες υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ για 2 παιδιά  έως 14 ετών, όταν ασφαλιστούν οι γονείς.

Λεπτομερής ανάλυση πραγματοποιήθηκε επίσης για τον Κανονισμό Πωλήσεων, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα παραγωγικής δράσης που οδηγούν στην ποιοτική ανάπτυξη και ουσιαστική ανταμοιβή του συνεργάτη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Κλείνοντας την παρουσίαση ο Διευθυντής Πληροφορικής κος Σπύρος Παπαδόπουλος έδωσε το στίγμα της εταιρείας αναφορικά με τα ψηφιακά εργαλεία δουλειάς portal και  Europe app όπου ο συνεργάτης διαθέτει στην καθημερινότητά του, έτσι ώστε να μπορεί να χειρίζεται με ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα την επαφή του με τον πελάτη.

Μέσω του Europe app, εφαρμογή η οποία έλαβε το bronze βραβείο στα Mobile Excellence Awards 2017, οι πελάτες της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε on the go functionalities, όπως κλήση άμεσης οδικής βοήθειας, δήλωση ατυχήματος και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, ενώ ταυτόχρονα, έχουν real-time monitoring για κινήσεις συμβολαίων, τρέχουσες οφειλές και αποζημιώσεις. Αντίστοιχα, οι συνεργάτες διαχειρίζονται το portfolio των πελατών τους σε πραγματικό χρόνο, εκδίδοντας άμεσα προσφορές, αιτήσεις και συμβόλαια, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον πελάτη. 

Αντίστοιχα μέσα από το portal της εταιρείας οι συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα ON Line έκδοσης συμβολαίων πέραν του κλάδου Αυτοκινήτου, σε retail προϊόντα Κατοικιών, Μικρών Επιχειρήσεων, Σκαφών και Υγείας.

Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών η εταιρεία αποκέντρωσε και αυτοματοποίησε την έκδοση συμβολαίων, μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος υπέρ των πελατών της, βελτιώνοντας σημαντικά τους χρόνους που ο πελάτης λαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του. Υπηρεσίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το ρόλο του συνεργάτη και την εικόνα του απέναντι στον πελάτη.

Στην Εκπαιδευτική Συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης Διοικητικά Στελέχη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική απαντώντας σε ερωτήσεις των συνεργατών αλλά τονίζοντας κυρίως την αμεσότητα στην επικοινωνία μαζί τους καθώς και την ευελιξία της εταιρείας στην άμεση διαχείριση των αιτημάτων τους. Η ιδιαίτερη ευαισθησία στη διαχείριση των αποζημιώσεων, άμεσα, δίχως καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες ή προθεσμίες αποτελούν παραδοσιακά χαρακτηριστικά που κατατάσσουν την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ως Αξιόπιστη Επιλογή!