Η Ευρώπη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών (η «Ευρώπη Ασφαλιστική» ή η «Εταιρεία»), ανακοινώνει σήμερα, την 29η Μαΐου 2024, την υπογραφή Δεσμευτικής Συμφωνίας-Πλαισίου με τον Όμιλο Intracom (ο «Όμιλος» ή η «Intracom»), για την είσοδό του Ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (η «Συναλλαγή»). Η ως άνω στρατηγική επένδυση επιβεβαιώνει την ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική της Ευρώπης Ασφαλιστικής και την κοινή πρόθεση των συμβαλλομένων να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη της ασφαλιστικής αγοράς.

 

Βάσει των όρων της συμφωνίας, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρώπης Ασφαλιστικής. Ο κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος, με τις ιδιότητες του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα έχει πλήρεις εκτελεστικές αρμοδιότητες, ενώ πρόθεση του Ομίλου είναι να αναλάβει και Πρόεδρος του Δ.Σ. στη μητρική εταιρεία της Ευρώπης Ασφαλιστικής, όπως αυτή μετονομαστεί σε Ευρώπη Holdings. Επίσης, η υλοποίηση της Συναλλαγής προβλέπει και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Ευρώπης Ασφαλιστικής, η οποία ήδη διαθέτει από τους υψηλότερους δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας και ρευστότητας.

 

Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος είναι από τα πλέον έμπειρα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, βραβευμένος ως leader, με μακρά και επιτυχημένη διαδρομή, κι έχει διατελέσει σε σειρά αξιωμάτων στον επιχειρηματικό, αθλητικό και πολιτικό χώρο (τέως Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων του Δήμου Αθηναίων). Θα συνεχίσει δε να καθοδηγεί την Εταιρεία, παραμένοντας δίπλα στους πελάτες που διαχρονικά τη στηρίζουν, καθώς και στο δίκτυο των συνεργατών της, με στόχο να αναπτυχθεί περαιτέρω σε νέους κλάδους.

Με την ως άνω Δεσμευτική Συμφωνία-Πλαίσιο, η Intracom επιδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς επιλέγει να συμμετάσχει σε μια ιστορική, αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία πορεύεται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με επιτυχία, συνέπεια και αξιοπιστία για πάνω από 40 συναπτά έτη και να ενισχύσει τις προοπτικές της μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων κλάδων της Εταιρείας, αλλά και την είσοδο σε νέους κλάδους, πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση και το όφελος των ασφαλισμένων. Η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ξεκινήσει με τη λήψη της έγκρισης από την ΤτΕ.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Συναλλαγής, η Deloitte ενήργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και η KLC ως Νομικός Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστικής.