Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με στόχο τη δυναμική της ανάπτυξη και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες της, προχώρησε στον επανασχεδιασμό των Προγραμμάτων Ασφάλισης Αυτοκινήτου συγκεντρώνοντας όλες τις προσφερόμενες καλύψεις στα Νέα Προγράμματα Euro Public, Euro Popular και Euro Perfect.

 

Το Euro Public εστιάζει μόνο στα Αστικά Κέντρα Αττικής & Θεσσαλονίκης στοχεύοντας στην κάλυψη των υποχρεωτικών από το νόμο ασφαλιστικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης του Ανασφάλιστου για τον πελάτη, το Euro Popular πέραν των βασικών αναγκών ασφάλισης είναι εμπλουτισμένο με τις καλύψεις για Ανασφάλιστο, Νομική Προστασία και Προσωπικό Ατύχημα ενώ το Euro Perfect

προσφέρει πλήρη κάλυψη των αναγκών ασφάλισης του πελάτη όπου, εκτός από τις καλύψεις του Euro Popular, περιλαμβάνει και αυτές του Πυρός, Ολικής & Μερικής Κλοπής, Τρομοκρατικές και Θραύση Κρυστάλλων.

 

Επιπλέον ο πελάτης έχει στην επιλογή του, ανάλογα με το πρόγραμμα, την προσθήκη προαιρετικών καλύψεων ούτως ώστε να προσαρμόζει πλήρως το πρόγραμμα στις δικές του ανάγκες.

 

«Με κύριο μέλημά μας την παροχή υψηλού επιπέδου παροχών προς τους πελάτες μας, σχεδιάσαμε τα προϊόντα μας αξιοποιώντας παραμέτρους τιμολόγησης που καθιστούν ορθή και δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, που εντάσσεται στη στρατηγική μας για παροχή προϊόντων που συνδυάζουν στο μέγιστο βαθμό τη σχέση ποιότητας και τιμής» δήλωσε η κα Θεοδώρα Σταθούρου, Γενική Διευθύντρια Πωλήσεων, Marketing και Εκπαίδευσης της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα Νέα Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου επιβραβεύουν τον πελάτη προσφέροντας σημαντικά οφέλη όταν επιλέξει ετήσια διάρκεια συμβολαίου, επιθυμεί ηλεκτρονική επικοινωνία, διαθέτει και άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια πλην αυτοκινήτου στην εταιρεία και πολλά ακόμη κίνητρα που καθιστούν τη σχέση με τον πελάτη περισσότερο ανταποδοτική.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο ο πελάτης όσο και ο συνεργάτης έχουν στη διάθεσή τους το «Ευρώπη Ασφαλιστική App» που παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες, όπως On Line κλήση οδικής βοήθειας, On Line ενημέρωση για Συμβόλαια, Οφειλές και ζημιές, On Line προσφορά ασφάλισης με σύγκριση τιμών στα ανταγωνιστικά προϊόντα της εταιρείας και On Line καταγραφή αίτησης και έκδοσης συμβολαίου με άμεση αποστολή του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019