τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3230 707

 

Τα Προγράμματα Ασφάλισης    ERASMUS I,  ERASMUS II  &  ERASMUS III   παρέχονται στα πλαίσια του νέου προγράμματος   της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ERASMUS+    και δίνουν τη δυνατότητα ασφάλισης  των Φοιτητών και του Διδακτικού & Διοικητικού προσωπικού  των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που μετακινούνται είτε για σπουδές είτε για διδασκαλία και επιμόρφωση.