Στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΕΥΡΩΠΗ  Ασφαλιστική» μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε ομόφωνα και η εκλογή του κ. Ανδρέα Παπαστάμου, ως ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ και του κ. Νικόλαου Παπαχρονόπουλου ως μέλους του ΔΣ της Εταιρίας.  

 

Ο κ. Παπαστάμου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, με μακρόχρονη διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Εθνικό  & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Master στην Ευρωπαϊκή Οικονομία από το Universite Libre de Bruxelles. Από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Ο κ. Παπαχρονόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο. Είναι απόφοιτος και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από τη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ το 2004 ίδρυσε τη δική του δικηγορική εταιρία, η οποία εκτός από τους τομείς του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, εξειδικεύεται στο δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο των μεταφορών.

 

Μετά την ανωτέρω εκλογή, το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ  Αντιπρόεδρος/Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (Διευθύνων Σύμβουλος «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α»)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ  Αντιπρόεδρος/Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΥΡΟΥ Εκτελεστικό Μέλος (Γενική Διευθύντρια Πωλήσεων, Marketing & Εκπαίδευσης)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος (Καθηγητής/Πάντειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Μη Εκτελεστικό μέλος (Δικηγόρος)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΛΩΡΟΥ Μη Εκτελεστικό Μέλος (Δικηγόρος/Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας)

ALBERT BARRY Μη Εκτελεστικό Μέλος (Σύμβουλος Διοίκησης)

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΚΝΙΑ  Μη Εκτελεστικό μέλος (Σύμβουλος Διοίκησης)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική απαρτίζεται από έγκριτους εκπροσώπους της ασφαλιστικής, επιχειρηματικής και νομικής κοινότητας, που έχουν διακριθεί επάξια για το έργο τους και με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία της Εταιρίας, στηρίζοντας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε όλες τις καθοριστικές αποφάσεις της Εταιρίας.

Καλωσορίζοντας τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος ανέφερε: «τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τα υφιστάμενα μέλη δεν είναι μόνο άριστοι γνώστες του αντικειμένου τους αλλά και επαγγελματίες που διακρίνονται για το ήθος και την αξιοπιστία τους,  χαρακτηριστικά που ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία και το όνομα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική. Είμαι βέβαιος ότι η άψογη συνεργασία που έχουμε τόσα χρόνια με τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και η ένταξη των νέων μελών, θα συμβάλλουν ώστε η εταιρία να υλοποιήσει ακόμη πιο γρήγορα και πιο δυναμικά την αναπτυξιακή στρατηγική της».

Η υπεραξία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική βασίζεται στα στελέχη της, που χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου κατάρτιση, ενώ ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα που επιδεικνύουν καθημερινά έναντι των ασφαλισμένων και των συνεργατών της εταιρίας, αποτελούν στοιχεία που διέπουν κάθε δραστηριότητά τους, από την ανάληψη ενός κινδύνου, ακόμη και στα πιο εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα, μέχρι και τη στιγμή καταβολής της αποζημίωσης.