ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Άνοδο στο 220,2% ο Δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική για το 2019 Σχέδια και Προοπτικές Ανάπτυξης

Με υψηλά εχέγγυα, αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια και ενισχυμένη παραγωγική δυναμική η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και επέκταση των ασφαλιστικών της εργασιών.


Οι διακριτές επιδόσεις της εταιρείας αποτυπώνονται στην Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) δίνοντας με ευκρίνεια τη δομημένη οικονομική της εξέλιξη και τη σημαντική επάρκεια των οικονομικών της μεγεθών. Ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ratio) το 2019 εμφάνισε αύξηση κατά 35,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 220,2% από 184,4% το 2018 ενώ ο δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) το 2019 ανήλθε στο 230,2% έναντι 194,0% το προηγούμενο έτος.


Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και για τη χρήση του 2019 κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις σε δείκτη κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ratio) στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, γεγονός που καταδεικνύει το κύρος και την αξιοπιστία της.


Η εταιρεία πέρα από την άνοδο του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR), το 2019 αύξησε τα κεφάλαιά της και ενίσχυσε όλα τα θεμελιώδη οικονομικά της μεγέθη, διευρύνοντας την παρουσία της τόσο στον κλάδο των μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων που πρωταγωνιστεί διαχρονικά, όσο και στους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης που δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα διατήρησε την επιλεκτική της σταθερότητα στον κλάδο Αυτοκινήτου και έντεινε εστιασμένα την Εμπορική της Πολιτική διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητά της.


Συγκεκριμένα, το έτος 2019 η Εταιρεία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της με τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια της να είναι αυξημένα, σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης τους 2018, κατά 11,7%.


Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και επανεξετάζει τις συνθήκες που διαμορφώνονται, προσαρμόζοντας ανάλογα την αναπτυξιακή της στρατηγική. Πρωταρχικό μέλημα για την ερχόμενη τριετία είναι η θωράκιση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της εμφάνισης του Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που προτείνονται και επιβάλλονται από τις Αρχές, η Εταιρεία έχει εκπονήσει εξατομικευμένο σχέδιο συνέχειας εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της.


Οι λειτουργίες της Εταιρείας συνεχίζουν απρόσκοπτες, με τα πληροφοριακά της συστήματα να λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ διασφαλίζεται ταυτόχρονα η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της.


Τα στοιχεία της έκθεσης SFCR σε συνδυασμό με την ισχυρή αντασφαλιστική κάλυψη της εταιρείας στους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς οίκους του εξωτερικού, δίνουν στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ισχυρά πλεονεκτήματα για κάθετη ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους με έμφαση στον κλάδο Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών, Γενικών και Προσωπικών Ατυχημάτων αλλά και σε κλάδους όπως αυτόν της Ασφάλισης Εγγυήσεων.


Σε συνέχεια των καλών αποτελεσμάτων +4,9% αύξηση παραγωγής το 2019, οι υψηλές επιδόσεις της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνεχίστηκαν και το 2020 όπου η εταιρεία το Α΄ τρίμηνο κατέγραψε νέα αύξηση παραγωγής +5,6% (καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα με δικαίωμα) με τη Νέα Παραγωγή να εμφανίζει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα άνοδο +22,0% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.


Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος «οι στρατηγικές επιλογές μας ως εταιρεία επιβεβαιώνονται από τη θετική εξέλιξη όλων των οικονομικών μας στοιχείων. Οι επιδόσεις μας, σε συνδυασμό με τις ποιοτικές υπηρεσίες που η εταιρεία παρέχει, αποδίδονται ως εχέγγυο στους νυν και μελλοντικούς ασφαλισμένους μας. Αποτελούν απόδειξη για την εμπιστοσύνη που μπορούν να δείχνουν στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική τόσο οι συνεργάτες όσο και οι πελάτες μας. Παράλληλα, η επένδυση της εταιρείας μας σε ψηφιακές υποδομές καθώς και το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας που έχουμε εκπονήσει, διασφάλισαν αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε την εύρυθμη λειτουργία μας διατηρώντας το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουμε αναλλοίωτο».


Αθήνα, 27 Απριλίου 2020