Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρώπη Ασφαλιστική, στο οποίο συμμετέχουν και ανώτατα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής, απαρτίζεται από έγκριτους εκπροσώπους της ασφαλιστικής, επιχειρηματικής και νομικής κοινότητας, που έχουν διακριθεί για το έργο τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ευρώπη Ασφαλιστική,  συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή, όπως και κερδοφόρα πορεία της εταιρίας,  στηρίζοντας τον  Πρόεδρο και κύριο μέτοχό της, κ. Νικόλαο Α. Μακρόπουλο, σε όλες τις καθοριστικές αποφάσεις του.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ

Αντιπρόεδρος /Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ

Αντιπρόεδρος / Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Καθηγητής / Πάντειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΒΑΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Γενικός Διευθυντής

Μέλος Επιτροπής Ανάληψης και Παρακολούθησης Προϊόντος

 

Dr. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό μέλος

Νομικός Σύμβουλος

 

ALBERT BARRY

Μη Εκτελεστικό Μέλος - Σύμβουλος Διοίκησης

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Λειτουργιών

Μέλος Επιτροπής Επενδύσεων

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΚΝΙΑ

Μη Εκτελεστικό μέλος - Σύμβουλος Διοίκησης

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

 

Στην πρώτη γραμμή τα στελέχη

Η υπεραξία της Ευρώπη Ασφαλιστική βασίζεται στα στελέχη της, που χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου κατάρτιση, και παραμένουν συνεργάτες της εταιρίας επί μακρό χρονικό διάστημα.

Ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα που επιδεικνύουν έναντι των ασφαλισμένων και των συνεργατών της εταιρίας, αποτελούν στοιχεία που διέπουν κάθε δραστηριότητά τους, από την ανάληψη ενός κινδύνου με άκρως εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης.

 

Χρήσιμη ενημέρωση