Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρώπη Ασφαλιστική, στο οποίο συμμετέχουν και ανώτατα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής, απαρτίζεται από έγκριτους εκπροσώπους της ασφαλιστικής, επιχειρηματικής και νομικής κοινότητας, που έχουν διακριθεί για το έργο τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ευρώπη Ασφαλιστική,  συμβάλλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή, όπως και κερδοφόρα πορεία της εταιρίας,  στηρίζοντας τον  Πρόεδρο και κύριο μέτοχό της, κ. Νικόλαο Α. Μακρόπουλο, σε όλες τις καθοριστικές αποφάσεις του.

 

1.    Νικόλαος Α. Μακρόπουλος  
2.    Ανδρέας Παπαστάμου
3.    Νικόλαος Παπαχρονόπουλος
4.    Δήμητρα Τσακνιά
5.    Albert, Andre, Marie, Constantin Barry    
6.    Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος
7.    Ανδρέας Ρούβας

 

Στην πρώτη γραμμή τα στελέχη

Η υπεραξία της Ευρώπη Ασφαλιστική βασίζεται στα στελέχη της, που χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου κατάρτιση, και παραμένουν συνεργάτες της εταιρίας επί μακρό χρονικό διάστημα.

Ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα που επιδεικνύουν έναντι των ασφαλισμένων και των συνεργατών της εταιρίας, αποτελούν στοιχεία που διέπουν κάθε δραστηριότητά τους, από την ανάληψη ενός κινδύνου με άκρως εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης.

 

Χρήσιμη ενημέρωση