Γενικά Στοιχεία Εταιρίας :

Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας μας είναι: ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διακριτικός τίτλος : ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Έδρα : Αθήνα Αττικής, Ελλάδα

Διεύθυνση: Φιλελλήνων 25,Αθήνα Τ.Κ:105 57 Τηλ: 210 3230 707

website: www.europe-asfalistiki.gr

Αριθμός ΓΕΜΗ: 857301000

Α.Φ.Μ. : 094156368  ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Εφαρμοστέο δίκαιο: Ελληνικό

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

Η γλώσσα που παρέχονται οι πληροφορίες στον καταναλωτή είναι η ελληνική

 

Κύρια δραστηριότητα:

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι Ασφαλιστική Εταιρία που δραστηριοποιείται στους Κλάδους Ασφαλίσεων κατά Ζημιών