ΚΛΑΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική διαθέτει άδεια* για τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών και παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα απόκτησης των εγγυητικών επιστολών μέσω του ασφαλιστικού προγράμματος Ασφάλισης Εγγυήσεων. Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ασφάλιση Εγγυήσεων αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε συναλλαγές τους στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

*Παροχή Άδειας Λειτουργίας, ΦΕΚ 3826/20.12.1985 Αριθ. Κ4/6022 *Βεβαίωση Λειτουργίας, Τράπεζα της Ελλάδος ΑΠ 633/24.12.2020

Εγγυητικές Επιστολές

Μία εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση τήρησης, από τον πελάτη υποχρεώσεων οικονομικού περιεχομένου σε έναν δικαιούχο και οι οποίες απορρέουν από διατάξεις νόμου ή από νόμιμες συναλλαγές.

Πλέον η έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν αποτελεί μονοπώλιο των τραπεζικών ιδρυμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται αφού στον χώρο εισέρχονται και οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας σαφώς καλύτερους όρους και κόστος, καθώς και απλοποιημένες διαδικασίες.

Δημιουργείται λοιπόν μια τριμερής σχέση, με εμπλεκόμενα μέρη την ασφαλιστική εταιρία, τον πελάτη και τον δικαιούχο.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι στην ουσία συμβάσεις με τις οποίες η ασφαλιστική εταιρία ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση προς το δικαιούχο, ότι στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα την εκπληρώσει η ασφαλιστική εταιρία για το ορισμένο ποσό που αναγράφεται, πάντα επακριβώς, στο σώμα της εγγυητικής επιστολής.

Οι Εγγυητικές Επιστολές διαχωρίζονται σε αυτές που απευθύνονται προς το δημόσιο και ΝΠΔΔ και σε αυτές που απευθύνονται προς ιδιώτες και ΝΠΙΔ.

Διεθνής Πρακτική

Στις διεθνείς αγορές, η χορήγηση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρίες φθάνει σε ποσοστό της τάξεως του 25% του συνόλου των εκδιδομένων εγγυητικών, με εγγυημένα κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία, μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης εγγυήσεων, εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση.

Η επιχείρηση αποκτά μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους απαραίτητους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αυξάνοντας την πιστοδοτική της ικανότητα, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό της δανεισμό.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ασφάλιση Εγγυήσεων της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις σε συναλλαγές τους στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

 

 

Τύποι Συμβολαίων Εγγυητικών Επιστολών

Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, με το πρόγραμμα Ασφάλισης Εγγυήσεων, έχει τη δυνατότητα να εκδώσει εγγυητικές επιστολές κατ’ εντολή σας, προς εξασφάλιση των νόμιμων συμβατικών ή οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας προς τρίτους.

Η μέγιστη διάρκεια των εγγυητικών μπορεί να είναι τα 3 έτη.

Πρόκειται για ασφάλιση που εξουσιοδοτούνται να παρέχουν μόνο όσες ασφαλιστικές εταιρίες χαρακτηρίζονται για την υψηλή τους φερεγγυότητα όπως η Ευρώπη Ασφαλιστική , ενώ η έκδοση των εγγυητικών επιστολών γίνεται με την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων εκάστου πελάτη.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε συνδυασμό με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, προκειμένου ο ίδιος να απολαμβάνει πλήρη κάλυψη.

 

Πλεονεκτήματα της ΕΥΡΩΠΗΣ Ασφαλιστικής:

  • Άμεση Εξυπηρέτηση. Για κάθε τύπο εγγυητικής επιστολής, επικοινωνήστε μαζί μας και το αργότερο σε 48 ώρες τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας θα σχεδιάσουν για εσάς τη βέλτιστη λύση.

 

  • Απλή και άμεση διαδικασία έκδοσης.

 

  • Ανταγωνιστική και εξατομικευμένη τιμολόγηση.

 

  • Η Εταιρία μας αντασφαλίζεται σε κορυφαίους αντασφαλιστές διεθνούς κύρους και φερεγγυότητας με βαθμολογία Α+, Α και ΑΑ- από τον οίκο αξιολόγησης S&P.

 

  • Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική διαθέτει υψηλή φερεγγυότητα και υπερ-επάρκεια κεφαλαίων, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

  • Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, όπως αναφέρεται στα επίσημα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία η Εταιρεία υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει τις Ασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ανέρχεται σε ποσοστό 220,16%, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2019, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της.

 

Στηρίζουμε τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας!

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ