Η ασφαλιστική πρόταση της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, απευθύνεται σε Διαμεσολαβούντες Ασφαλιστικών Εργασιών (Μεσίτες, Πράκτορες & Ασφαλιστικούς Συμβούλους), σύμφωνα με τα όρια που ορίζει ο νόμος, για λάθη και παραλείψεις που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ασκήσεως του της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Όρια Αποζημίωσης:

 1. Ανά γεγονός έως: €1.250.618
 2. Ανώτατο όριο για όλη την Ασφαλιστική περίοδο έως: €1.875.927

 


 

Πλεονεκτήματα πακέτου κάλυψης:

 1. Πλήρης κάλυψη με την εγγύηση και την φερεγγυότητα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική
 2. Δίκαιο και ανταγωνιστικό ασφάλιστρο σύμφωνα με τις ετήσιες αμοιβές, ακόμα και για τους διαμεσολαβούντες που ξεκινάνε σήμερα και έχουν χαμηλές αμοιβές

 


 

Ανταγωνιστικές Απαλλαγές:

 1. Γενικές Ασφαλίσεις εκτός Ζωής (10% σε κάθε ζημία με μέγιστο €1.000)
 2. Γενικές Ασφαλίσεις με Ζωή (10% σε κάθε ζημία με μέγιστο €1.500)

 


 

Όροι Ασφάλισης:

 1. Νομικό Δίκαιο: Ελληνικό
 2. Γεωγραφικά Όρια: Ευρωπαϊκή Ένωση
 3. Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος: 15 Ιανουαρίου 2015
 4. Χρόνος Παράτασης Περιόδου Αναγγελίας Ζημίας: 5 έτη
 5. Εξαίρεση πολέμου και Τρομοκρατικών Ενεργειών
 6. Απώλεια εγγράφων με υπο- όριο €150.000 ανά γεγονός και ετησίως

 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα