Στον τομέα Ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα για την ασφάλιση κάθε έργου, από την κατασκευή του έως και τη λειτουργία του.

Σε ότι αφορά πιο συγκεκριμένα το στάδιο της κατασκευής του έργου , παρέχονται καλύψεις κατά Παντός Κινδύνου, Συναρμολόγησης και Μηχανικές Βλάβες

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.