Aφορά την κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από την παροχή υπηρεσιών Ψυκτικών και Συντηρητών Καυστήρων, των οποίων οι μικτές ετήσιες αμοιβές δεν υπερβαίνουν το ποσό των €100.000.

Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν και θα δηλωθούν εντός της ασφαλιστικής περιόδου με την προϋπόθεση ότι η ζημιά παρουσιάσθηκε και αναγγέλθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος.

Προϋπόθεση ασφάλισης:

Ο ασφαλιζόμενος και τα τυχόν απασχολούμενα άτομα από αυτόν, να έχουν την απαιτούμενη από τον Νόμο Άδεια για τις εργασίες που εκτελούν.

 


 

Πρόσθετη Κάλυψη:

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

 


 

Επεκτάσεις:

Περιλαμβάνει, χωρίς επασφάλιστρο και

  • Την Αστική Ευθύνη από την λειτουργία του χώρου συμπεριλαμβανομένης και της πτώσης φωτεινών επιγραφών που είναι σταθερά προσδεδεμένες στην πρόσοψη του καταστήματος
  • Την Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης που θα προκληθεί προς τρίτους από τους χώρους του καταστήματος.

 


 

Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται απαιτήσεις τρίτων για ζημιές από την χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένων προϊόντων

 


 

Σημείωση:

Σε περίπτωση ασφάλισης του καταστήματος με πρόγραμμα κλάδου Πυρός, στα ως άνω ασφάλιστρα θα δοθεί έκπτωση 10%

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα