Με το πέρασμα των χρόνων και τα γεγονότα ανά τον κόσμο, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν  με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ευσυνειδησία την ασφάλεια των μεταφορών. Δεν αρκεί μόνο η αναζήτηση των σωστών προϊόντων που να καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά υπάρχει πλέον ένα έντονο ενδιαφέρον για πληροφόρηση σχετικά με μια σωστή ασφάλιση, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει στον πελάτη την ασφάλεια της μεταφοράς των αγαθών του στο σημερινό δύσκολο και ευμετάβλητο κοινωνικό, πολιτικό και κυρίως οικονομικό περιβάλλον.

 

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα  κατά τη διάρκεια της διακίνησης τους με αναγνωρισμένα μέσα δια θαλάσσης, οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς και ταχυδρομικώς.

 

Πλεονεκτήματα:

 • Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με πολυετή ιστορία και εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο στηρίζει τις επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα με σκοπό τη σωστή  ασφάλιση, αλλά και την αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Σκοπός τη Εταιρίας είναι να διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε είδος εμπορεύματος, καθώς και τις ανάγκες κάθε πελάτη με tailor made συμβόλαια
 • Έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται γρήγορα στην έκδοση των απαραίτητων παραστατικών (ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά κλπ)
 • Διαθέτει παρουσία και ένα αναπτυγμένο δίκτυο πραγματογνωμόνων και συνεργατών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τους πελάτες της έγκαιρα και έγκυρα.
 • Προτείνει λύσεις, εναλλακτικές καλύψεις και όρους, σύμφωνα με το εμπόρευμα, την επικινδυνότητα, τον προορισμό και το μεταφορικό μέσο.
 • Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία φερεγγυότητας

 

Τι καλύπτει:

 • Εισαγωγές από διάφορες χώρες του κόσμου προς την Ελλάδα
 • Εξαγωγές από την Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσμου
 • Εσωτερικές Διακινήσεις, εντός Ελλάδας
 • Μεταφορές από χώρα σε χώρα, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα, με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη νόμιμου συμφέροντος στην Ελλάδα
 • Ασφαλιστικά προγράμματα Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

 

Οι προσφερόμενες καλύψεις είναι σύμφωνα με τις Ρήτρες του Ινστιτούτου των Άγγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses [A], [B], [C]), καθώς επίσης ο κλάδος συνεπικουρικά συμπληρώνεται και από συμβόλαια Ευθύνης Διαμεταφορέων  Εθνικών Μεταφορών εντός της ελληνικής  επικράτειας.  

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα