Aφορά την κάλυψη της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγων και Υδραυλικών, των οποίων οι μικτές ετήσιες αμοιβές δεν υπερβαίνουν το ποσό των €100.000.

Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν και θα δηλωθούν εντός της ασφαλιστικής περιόδου με την προϋπόθεση ότι η ζημιά παρουσιάσθηκε και αναγγέλθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος.

 


 

Προϋπόθεση ασφάλισης:

Ο ασφαλιζόμενος και τα τυχόν απασχολούμενα άτομα από αυτόν, να έχουν την απαιτούμενη από τον Νόμο Άδεια για τις εργασίες που εκτελούν.

 


 

Πρόσθετη Κάλυψη:

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

 


 

Επεκτάσεις:

Περιλαμβάνει, χωρίς επασφάλιστρο και

  1. Την Αστική Ευθύνη από την λειτουργία του χώρου συμπεριλαμβανομένης και της πτώσης φωτεινών επιγραφών που είναι σταθερά προσδεδεμένες στην πρόσοψη του καταστήματος
  2. Την Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης που θα προκληθεί προς τρίτους από τους χώρους του καταστήματος.

 


 

Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται απαιτήσεις τρίτων για ζημιές από την χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένων προϊόντων

 


 

Σημείωση:

Σε περίπτωση ασφάλισης του καταστήματος με πρόγραμμα κλάδου Πυρός, στα ως άνω ασφάλιστρα θα δοθεί έκπτωση 10%

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα