Στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει δύο προγράμματα, το «EURO Προστασία Επιχείρησης ΒΑΣΙΚΗ» και το «EURO Προστασία Επιχείρησης Ενισχυμένη», τα οποία απευθύνονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο μέχρι € 1,000,000.


Με το πρώτο, παρέχονται βασικές καλύψεις για ζημιές από Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη και Πτώση Αεροσκαφών και με το δεύτερο, εξασφαλίζονται επιπλέον παροχές κατά Τρομοκρατικών Ενεργειών, Ζημιών από νερά, κλοπή κ.α., ενώ καταβάλλονται Επιδόματα διακοπής εργασιών, και καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων. 

 


 

EURO-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΗ

Καλύψεις: 

 1. Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη
 2. Πυρκαγιά από δάσος
 3. Ζημιές από καπνό
 4. Πτώση αεροσκαφών
 5. Πρόσκρουση οχήματος
 6. Αξία αντικατάστασης καινούργιου μόνο για την οικοδομή (για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών)
 7. Αποκομιδή ερειπίων έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των €5.000

*Η κάλυψη του σεισμού δίνεται προαιρετικάEURO ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

Παρέχει τις καλύψεις του προγράμματος EURO ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΗ και επιπλέον

Καλύψεις:

 1. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 2. Τρομοκρατικές ενέργειες
 3. Κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμός
 4. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 5. Χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός
 6. Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού,  κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, για ηλικίες οικοδομών έως 25 ετών 
 7. Ζημιά από τυχαία διαρροή sprinklers
 8. Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απομάκρυνσης αυτών έως του ποσού €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
 9. Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 10. Ζημιές κτιρίου / βελτιώσεων από απόπειρα κλοπής σε Α’ Kίνδυνο, έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και €3.000 ετησίως
 11. Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη
 12. Ληστεία ταμείου (εφ΄ όσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο)  έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και €2.500 ετησίως 
 13. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς, έως του ποσού των €15.000 ανά γεγονός και €30.000 ετησίως
 14. Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου έως του ποσού των €10.000 ανά γεγονός και €20.000 ετησίως (για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων)
 15. Βραχυκύκλωμα σε Α’ Kίνδυνο έως του ποσού €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 16. Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 17. Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 18. Έξοδα άντλησης υδάτων έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως
 19. Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 20. Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς/επαναφοράς περιεχομένου μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 21. Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, €150 ημερησίως με ανώτατο όριο 60 ημέρες
 22. Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από διακοπή ρεύματος έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και €3.000 ετησίως
 23. Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 24. Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

*Η κάλυψη του σεισμού δίνεται προαιρετικά

Απαλλαγές:

 1. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι και παγετός, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €1.500 για υπόγεια/ημιυπόγεια και €750 για ισόγειο και ορόφους.
 2. Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €750
 3. Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών, €150 σε κάθε ζημιά
 4. Βραχυκύκλωμα €150 σε κάθε ζημιά
 5. Κλοπή περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο €750
 6. Διακοπή εργασιών οι 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες
 7. Καθίζηση / ολίσθηση 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 8. Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

 


 

Μέτρα Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ):

Τα πυροσβεστικά μέσα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

Μέτρα Κλοπής:

Για τις κατηγορίες Α, Β & Γ        

 1. Κλειδαριές ασφαλείας
 2. Εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά ή εναλλακτικά ύπαρξη συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης.

Για την κατηγορία Δ

 1. Κλειδαριές ασφαλείας
 2. Εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά
 3. Συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης.

Περιορισμός

που αφορά την κάλυψη Πολιτικών Ταραχών, Στάσεων & Απεργιών, Διαδηλώσεων, Οχλαγωγιών, τρομοκρατικών Ενεργειών & Κακόβουλων Πράξεων

Η κάλυψη των ως άνω κινδύνων δεν παρέχεται στις περιπτώσεις που το ασφαλιζόμενο κατάστημα ή επιχείρηση βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα εντός του τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών τμημάτων αυτών.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Α, Β, Γ, Δ

Κατηγορία Α

 1. Ακτινολογικά Εργαστήρια
 2. Ανθοπωλεία
 3. Βιβλιοθήκες
 4. Γηροκομεία, Οίκοι Ευγηρίας
 5. Γραφεία
 6. Γυμναστήρια Κλειστά
 7. Διδακτήρια, Φροντιστήρια
 8. Ζαχαροπλαστεία (χωρίς Εργαστήριο)
 9. Ιατρεία
 10. Ιατρικά- Διαγνωστικά Κέντρα
 11. Ιχθυοπωλεία
 12. Καφεκοπτεία- Καφεπωλεία
 13. Κηδειών- Τελετών Γραφεία
 14. Κλινικές
 15. Κουρεία (όχι Κομμωτήρια)
 16. Μικροβιολογικά Εργαστήρια
 17. Νοσοκομεία
 18. Ξενώνες Ζώων
 19. Οδοντιατρεία
 20. Οπωροπωλεία (Μανάβικα)
 21. Ορφανοτροφεία
 22. Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 23. Πυροσβεστήρων Καταστήματα
 24. Σχολεία Ιδιωτικά
 25. Σχολές Χορού
 26. Φροντιστήρια
 27. Φυσικοθεραπεία
 28. Ωδεία


Κατηγορία Β

 1. Αγγειοπλαστικής Εργαστήρια- Καταστήματα
 2. Αλλαντικών Πρατήρια- Καταστήματα
 3. Αλουμινίου Ειδών Εργαστήρια- Καταστήματα
 4. Αναψυκτήρια
 5. Αρτοποιίας Πρατήρια
 6. Βιβλιοπωλεία
 7. Βιολογικών Προϊόντων Καταστήματα
 8. Γαλακτοπωλεία
 9. Γεωργικών & Δασοκομικών Εργαλείων / Μηχανημάτων Καταστήματα 
 10. Γραφείου Είδη (Σχεδιάσεως, Χαρακτικής, Σχολικά, Γραφικής Ύλης)
 11. Γύψινων Ειδών Εργαστήρια- Καταστήματα
 12. Εκδηλώσεων – Συνεδρίων Αίθουσες, κατόπιν γραπτής εγκρίσεως από την Εταιρία (όχι Κέντρα Διασκέδασης)
 13. Ενοικιαζόμενα Δωμάτια- Πανσιόν
 14. Εντευκτήρια
 15. Ζαχαροπλαστεία με Εργαστήριο
 16. Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Καταστήματα
 17. Κατεψυγμένων Προϊόντων Καταστήματα
 18. Κεραμικών Ειδών Εργαστήρια (Αγγειοπλαστικής) 
 19. Κιγκλαλερίας ειδών Καταστήματα (εκτός Χρωμάτων- Πλασικών), Πόμολα Κλειδαριές, Σιδερικά κλπ
 20. Κλειδιών Εργαστήρια- Καταστήματα
 21. Κρεοπωλεία
 22. Κρυστάλλινων Ειδών Καταστήματα (Υαλοπωλεία)
 23. Μεταλλικών Ειδών Καταστήματα (Μηχανών- Εργαλείων)
 24. Μπαχαρικών Ειδών Καταστήματα
 25. Ξενοδοχεία
 26. Οδοντοτεχνικά  Εργαστήρια (ο χρυσός δεν καλύπτεται)
 27. Παιδότοποι
 28. Πορσελάνινων Ειδών Καταστήματα
 29. Σιδηρικών Εργαλεία & Μεταλλικών Ειδών (Σύρματα, Σωληνώσεις κλπ)
 30. Τυροκομικών Ειδών Καταστήματα
 31. Υαλοπινάκων Καταστήματα
 32. Υαλοπωλεία 
 33. Υγιεινής Ειδών Καταστήματα 
 34. Υδραυλικών Ειδών Καταστήματα 
 35. Φαρμακεία
 36. Φωτιστικών Ειδών Καταστήματα 


Κατηγορία Γ

 1. Αεριούχων Ποτών, Αναψυκτικών Πρατήρια- Καταστήματα (όχι Κάβες)
 2. Αθλητικών Ειδών Καταστήματα
 3. Αλιείας Καταστήματα
 4. Απορρυπαντικών Καταστήματα
 5. Αρτοποιίας Καταστήματα (Φούρνοι)
 6. Αυτοκινήτων Εκθέσεις (μόνο εντός Καταστήματος και όχι Ιδιοκτησίας Τρίτων)
 7. Αυτοκινήτων Μπαταρίες Καταστήματα
 8. Εκδοτικοί Οίκοι (χωρίς Τυπογραφείο)
 9. Ενδυμάτων Καταστήματα
 10. Επίπλων Καταστήματα- Εκθέσεις (όχι Εργαστήρια)
 11. Επιστημονικών Εργαλείων Καταστήματα
 12. Εσωρούχων Καταστήματα
 13. Ιατρικών Ειδών & Επιστημονικών Μηχανημάτων, Εργαλείων & Οργάνων Ακριβείας Καταστήματα 
 14. Ιατρικών Αναλώσιμων Καταστήματα
 15. Καλτσών Καταστήματα
 16. Κατοικίδιων Ζώων Καταστήματα (Pet Shops), εξαιρουμένων των Ζώων
 17. Κεντημάτων & Πλεκτών Καταστήματα
 18. Κλιματιστικών Ειδών (Ψύξης - Θέρμανσης) Καταστήματα
 19. Κομμωτήρια με Μανικιούρ- Πεντικιούρ
 20. Λαϊκής Τέχνης Καταστήματα (χωρίς χρυσά αντικείμενα ή Πολύτιμους Λίθους)
 21. Λευκών Ειδών Καταστήματα
 22. Μουσικών Ειδών Καταστήματα
 23. Ναυτικών Ειδών Καταστήματα
 24. Νημάτων Καταστήματα
 25. Ξηρών & Νωπών Καρπών Καταστήματα
 26. Οικιακών Ειδών Καταστήματα
 27. Οικοδομικών Υλικών Καταστήματα (μόνο εντός Καταστήματος)
 28. Πλεκτών Ειδών Καταστήματα
 29. Ποδηλάτων Καταστήματα- Εκθέσεις (μόνο εντός Καταστήματος και χωρίς Κλοπή) 
 30. Ραπτικών Ειδών Καταστήματα
 31. Ραφεία- Ατελιέ Μόδας
 32. Σφραγίδων Εργαστήρια- Καταστήματα
 33. Υποδημάτων Καταστήματα
 34. Υφασμάτων- Κουρτινών Καταστήματα
 35. Φωτοτυπιών Καταστήματα


Κατηγορία Δ

 1. Αυτοκινήτων Air Conditions Καταστήματα 
 2. Αυτοκινήτων Ανταλλακτικά- Αξεσουάρ Καταστήματα 
 3. Αυτοκινήτων Βαφεία (Φανοποιεία)
 4. Αυτοκινήτων Πλυντήρια - Λιπαντήρια
 5. Αυτοκινήτων Σταθμοί (Parking) με ή χωρίς Πλυντήριο- Λιπαντήριο 
 6. Αυτοκινήτων Συνεργεία (όχι όμως για αυτοκίνητα Ιδιοκτησίας Τρίτων)
 7. Γραφικών τεχνών Εργαστήρια
 8. Δερμάτινων Ειδών (όχι Ενδυμάτων) Καταστήματα 
 9. Δώρων & Διακόσμησης Ειδών Καταστήματα
 10. Εικόνων Εργαστήρια (χωρίς Ξυλουργική Εργασία)
 11. Ηλεκτρικών- Ηλεκτρονικών Συσκευών, Οικιακού Εξοπλισμού (χωρίς είδη Κινητής Τηλεφωνίας- Μεμονωμένα)
 12. Καθαριστήρια Ενδυμάτων
 13. Καλλυντικών Ειδών Καταστήματα
 14. Μοκετών- Ταπήτων Καταστήματα
 15. Μοτοσικλετών- Μοτοποδηλάτων Καταστήματα- Εκθέσεις (μόνο εντός Καταστήματος και χωρίς Κλοπή)
 16. Μοτοσικλετών- Μοτοποδηλάτων Ανταλλακτικών & Αξεσουάρ 
 17. Μοτοσικλετών- Μοτοποδηλάτων Συνεργεία (όχι όμως Μηχανές Ιδιοκτησίας Τρίτων)
 18. Οπτικών Ειδών Καταστήματα- Εργαστήρια 
 19. Παιχνιδιών Καταστήματα 
 20. Πλυντήρια- Σιδερωτήρια 
 21. Ταξιδίου Ειδών Καταστήματα  
 22. Τουριστικών Ειδών Καταστήματα 
 23. Τυπογραφεία- Γραφικές Τέχνες 
 24. Φωτογραφεία


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα