Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, στέκεται υπεύθυνα δίπλα στους πελάτες της φροντίζοντας και για την κάλυψη της Γενικής Αστικής τους Ευθύνης.

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που βαραίνουν τον ασφαλισμένο, σύμφωνα και με τον Νόμο, είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση του σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης από τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες, συνεπεία κινδύνων που ελλοχεύουν από την λειτουργία της δραστηριότητάς του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιδικάζονται καθημερινά σημαντικά ποσά αποζημιώσεων, για τα οποία έχει μεριμνήσει η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική μέσα από ένα πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει.

Τα προγράμματα αφορούν σε:

  • Κοινόχρηστους Χώρους Πολυκατοικιών/ Γραφείων
  • Κοινόχρηστους Χώρους Εμπορικών Κέντρων
  • Κοινόχρηστους Χώρους Εμπορικών Καταστημάτων/ Γραφείων
  • Ανέγερση Οικοδομών
  • Αστική Ευθύνη Ιδιώτη
  • Γυμναστήρια - Σχολές Χορού
  • Κινηματογράφους - Θέατρα - Συνεδριακά Κέντρα
  • Συντηρητές Ανελκυστήρων
  • Ξενοδοχεία - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
  • Λοιπές Κατηγορίες, ύστερα από συνεννόηση με την εταιρία

 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.
 

 

Χρήσιμα έντυπα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ