H ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για πλήρη κάλυψη των ξενοδοχειακών μονάδων, παρέχοντας ένα σύγχρονο και πλήρες πρόγραμμα καλύψεων απόλυτα προσαρμοσμένο με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, έχοντας σαν στόχο την ολοκληρωμένη εξασφάλιση τους.


Το πρόγραμμα ασφάλισης EUROPE HOTEL, αφορά την πλήρη κάλυψη Οικοδομής και Περιεχομένου Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων με ασφαλισμένο συνολικό κεφάλαιο έως €1.000.000.

Πέραν του κλάδου Περιουσίας, προαιρετικά μπορεί να δοθεί κάλυψη και για Αστική Ευθύνη

Καλύψεις Προγράμματος Πυρός: 

 1. Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη
 2. Πυρκαγιά από δάσος
 3. Ζημιές από καπνό
 4. Πτώση αεροσκαφών
 5. Πρόσκρουση οχήματος
 6. Αξία αντικατάστασης καινούργιου μόνο για την οικοδομή (για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών)
 7. Αποκομιδή ερειπίων έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 8. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 9. Τρομοκρατικές ενέργειες
 10. Κακόβουλες ενέργειες
 11. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 12. Χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός
 13. Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού,  κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, για ηλικίες οικοδομών έως 25 ετών
 14. Ζημιά από τυχαία διαρροή sprinklers
 15. Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων ( πέραν της ζημιάς συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απομάκρυνσης αυτών έως του ποσού €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
 16. Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 17. Ζημιές κτιρίου / βελτιώσεων από απόπειρα κλοπής σε Α΄κίνδυνο, έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και €3.000 ετησίως
 18. Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη
 19. Ληστεία ταμείου (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο)  έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και €2.500 ετησίως
 20. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς, έως του ποσού των €25.000 ανά γεγονός και €50.000 ετησίως
 21. Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου έως του ποσού των €10.000 ανά γεγονός και €20.000 ετησίως (για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων)
 22. Βραχυκύκλωμα σε Α΄κίνδυνο έως του ποσού €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 23. Βραχυκύκλωμα σε Α΄κίνδυνο έως του ποσού €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 24. Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 25. Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 26. Έξοδα άντλησης υδάτων έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 27. Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 28. Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς/επαναφοράς περιεχομένου μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 29. Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, €150 ημερησίως με ανώτατο όριο 90 ημέρες
 30. Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από διακοπή ρεύματος έως του ποσού των €2.000 ανά γεγονός και €4.000 ετησίως
 31. Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 32. Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
 33. Σεισμός και πυρκαγιά από σεισμό

Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπο-όρια που αναφέρονται στις προσφερόμενες καλύψεις περιλαμβάνονται στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν.

Περιουσιακά Στοιχεία στην Ύπαιθρο:
Εξωτερικές σταθερές κατασκευές όπως κιόσκια, πέργκολες, τέντες, πύλες, περιφράξεις, πεζούλια, δρόμοι, πεζοδρόμια, γήπεδα, εξωτερικά μπαρ και εν γένει εξοπλισμός που βρίσκεται στο ύπαιθρο καλύπτονται μόνο συνεπεία πυρκαγιάς, άμεσης πτώσης κεραυνού, ευρείας έκρηξης και πτώσης αεροσκάφους.

 


 

Απαλλαγές:

 1. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι και παγετός:
  -  15% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €1.000 για υπόγεια/ημιυπόγεια 
  -  10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό  €500 για ισόγειο και ορόφους.
 2. Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €600
 3. Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών, €150 σε κάθε ζημιά
 4. Βραχυκύκλωμα €150 σε κάθε ζημιά
 5. Αλλοίωση εμπορευμάτων €150 σε κάθε ζημιά
 6. Κλοπή περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο €500
 7. Διακοπή εργασιών οι 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες
 8. Καθίζηση / ολίσθηση 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 9. Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

 


 

Προϋποθέσεις ανάληψης και ένταξης στο πακέτο:

Καθαρό ιστορικό ζημιών τελευταίας 3ετίας

 1. Κτίρια εξαιρετικής κατασκευής (σκελετός και οροφή οικοδομής από μπετόν αρμέ και τοιχοποιία από τούβλα ή πέτρα)
 2. Κτίρια αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης μετά το 1960 και χωρίς ζημιές από σεισμό
 3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ και όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου μέσα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
 4. Για τους μήνες που δεν λειτουργεί το ξενοδοχείο θα πρέπει:
  -  Να γίνεται συνεχής επιτήρηση
  -  Να υπάρχει συναγερμός που να καλύπτει όλους τους προσβάσιμους χώρους και να είναι συνδεδεμένος με κέντρο λήψεως σημάτων (σε διαφορετική περίπτωση να δηλώνονται τα υπάρχοντα μέτρα) 

 


 

Προαιρετική Κάλυψη Γενικής &  Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης:

Προαιρετικά μπορεί να δοθεί με το EUROPE HOTEL η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές οι οποίες θα συμβούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης και θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από την λειτουργία των χώρων ασφαλιζομένου ξενοδοχείου/ενοικιαζόμενων δωματίων και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος από Νόμο θεωρείται ο ασφαλιζόμενος.


Επιπλέον, παρέχονται:

 1. Πρόσθετη κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, με επιβάρυνση 15% των ολικών ασφαλίστρων του προεπιλεγμένου πακέτου Γενικής Αστικής Ευθύνης
 2. Πρόσθετη κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, με επιβάρυνση 15% των ολικών ασφαλίστρων κάθε πακέτου
 3. Απαλλαγή: €150 κατ’ ελάχιστο σε κάθε υλική ζημιά

 


 

Επεκτάσεις:

Καλύπτει, χωρίς επασφάλιστρο και την ευθύνη του ασφαλιζομένου προς τρίτους:

 1. από τροφική δηλητηρίαση, εφ όσον τα εστιατόρια/bar ανήκουν στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.
 2. από πυρκαγιά ή έκρηξη η οποία θα προκαλέσει ζημιές σε τρίτους και οι οποίες θα προκληθούν  στις εγκαταστάσεις των ασφαλιζομένων χώρων.


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα