Μέσα από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων, το πρόγραμμα  Ασφάλισης Φαρμακείων της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική καλύπτει όχι μόνο την επιχείρησή αλλά και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη.

Απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες Φαρμακείων οι οποίοι επιθυμούν να ασφαλίσουν το κτίριο ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους, για την ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας τους, καθώς και σε Ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους και αποτελούν πηγή εσόδων.

Πλεονεκτήματα:

 1. Παροχή σημαντικών ασφαλιστικών καλύψεων και επιμέρους δαπανών
 2. Ανταγωνιστικό κόστος
 3. Στο περιεχόμενο συμπεριλαμβάνονται και οι συνταγές (εφόσον δηλωθούν)

 Καλύψεις:

 1. Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη
 2. Πυρκαγιά από δάσος
 3. Ζημιές από καπνό
 4. Πτώση αεροσκαφών
 5. Πρόσκρουση οχήματος
 6. Αξία αντικατάστασης καινούργιου μόνο για την οικοδομή (για οικοδομές ηλικίας έως 30 ετών)
 7. Αξία αντικατάστασης καινούργιου για εξοπλισμό
 8. Αποκομιδή ερειπίων έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των €20.000
 9. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 10. Τρομοκρατικές ενέργειες
 11. Κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμός  
 12. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 13. Χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός
 14. Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού,  κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, για ηλικίες οικοδομών έως 30 ετών
 15. Ζημιά από τυχαία διαρροή sprinklers
 16. Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απομάκρυνσης αυτών έως του ποσού €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
 17. Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών (σταθερά προσδεδεμένων στο κτίριο) έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως μέχρι €5.000
 18. Ζημιές φωτεινών εξωτερικών επιγραφών σε πεζοδρόμιο & εξωτερικό περίβολο έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και ετησίως μέχρι €3.000
 19. Ζημιές κτιρίου / βελτιώσεων από απόπειρα κλοπής σε Α΄ κίνδυνο, έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και €6.000 ετησίως
 20. Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη
 21. Ληστεία ταμείου (εφ΄ όσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο)  έως του ποσού των €2.000 ανά γεγονός και €3.000 ετησίως
 22. Ληστεία συνταγών ή και επιταγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους από το φαρμακείο προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο ή προς τα Ταμεία και αντίστροφα, έως του ποσού των €10.000 ανά γεγονός και ετησίως.
 23. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς, έως του ποσού των €30.000 ανά γεγονός και €60.000 ετησίως
 24. Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου έως του ποσού των €15.000 ανά γεγονός και €30.000 ετησίως (για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων)
 25. Εργοδοτική ευθύνη της επιχείρησης για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός & €10.000 ετησίως
 26. Βραχυκύκλωμα σε Α΄Kίνδυνο έως του ποσού €3.000 ανά γεγονός και ετησίως με ή χωρίς εστία φωτιάς
 27. Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 28. Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης έως του ποσού των €5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 29. Έξοδα άντλησης υδάτων έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως
 30. Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 31. Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς/επαναφοράς περιεχομένου μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως €10.000
 32. Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου, €300 ημερησίως με ανώτατο όριο 60 ημέρες
 33. Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από διακοπή ρεύματος πέραν των 12 συνεχόμενων ωρών έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και €5.000 ετησίως
 34. Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 35. Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
 36. Σεισμός (προαιρετικά)

 


 

Διευκρινίσεις:

 1. Όλα τα υπο-όρια που αναφέρονται στις προσφερόμενες καλύψεις περιλαμβάνονται στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν.
 2. Καλύπτονται οι συνταγές με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί στο ασφαλισμένο κεφάλαιο  και έχουν αναφερθεί στην πρόταση ασφάλισης.

 


 

Απαλλαγές:

 1. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι και παγετός, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €1.000 για υπόγεια/ημιυπόγεια και €500 για ισόγειο και ορόφους.
 2. Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €500
 3. Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών, φωτεινών επιγραφών, & εξωτερικών επιγραφών  €150 σε κάθε ζημιά
 4. Βραχυκύκλωμα €150 σε κάθε ζημιά
 5. Κλοπή περιεχομένου
  α. Σε περίπτωση ύπαρξης συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία security ή ρολών θα ισχύει απαλλαγή 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό €500
  β. Σε περίπτωση ύπαρξης και των 2 ως άνω μέτρων προστασίας δεν θα ισχύει η απαλλαγή
 6. Διακοπή εργασιών οι 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες
 7. Καθίζηση/ολίσθηση 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 8. Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα