Σύμφωνα με τον νόμο 4875/2021 (ΦΕΚ 250/Α/23-12-2021) προβλέπεται ότι για πρώτη φορά και οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα μπορούν να χορηγούν εγγυητικές επιστολές για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών γραφείων.

Με βάση την τροποποίηση και ανταποκρινόμενοι στις νέες ασφαλιστικές ανάγκες για την Ίδρυση και Λειτουργία των Τουριστικών Γραφείων  η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ενδυναμώνει την παρουσία της στην Ελληνική Αγορά με το πρόγραμμα ασφάλισης Εγγυήσεων «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».

Το πρόγραμμα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την ίδρυση ή τη συνέχιση λειτουργίας του Τουριστικού τους Γραφείου.

Ασφαλισμένος στο πρόγραμμα: Το εκάστοτε Τουριστικό Γραφείο όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 και 2 του νόμου 393/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με το πρόγραμμα καλύπτεται ο κίνδυνος καταλογισμού στο Ασφαλισμένο Τουριστικό Γραφείο από τον Δικαιούχο του ασφαλίσματος Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού αρμόδια Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) απαίτησης για ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), λόγω μη ακριβούς, πιστής και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ασφαλισμένου Τουριστικού Γραφείου που απορρέουν από την ίδρυση και λειτουργία του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 393/1976, όπως ισχύει και από κάθε συναλλαγή του με αποδέκτες υπηρεσιών στο πλαίσιο διενέργειας του έργου του.

 

Πλεονεκτήματα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική:

 

  • Άμεση Εξυπηρέτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας και το αργότερο σε 48 ώρες τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας θα σχεδιάσουν για εσάς τη βέλτιστη λύση.
  • Απλή και άμεση διαδικασία έκδοσης.
  • Ανταγωνιστική και εξατομικευμένη τιμολόγηση.
  • Η Εταιρία μας αντασφαλίζεται σε κορυφαίους αντασφαλιστές διεθνούς κύρους και φερεγγυότητας με βαθμολογία τουλάχιστον Α από τον οίκο αξιολόγησης S&P.
  • Η Εταιρία διαθέτει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών.
  • Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανέρχεται σε ποσοστό 218,00%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της.

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα