Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, με το πρόγραμμα «Ασφάλισης Εγγυήσεων», έχει τη δυνατότητα να εκδώσει εγγυητικές επιστολές προς εξασφάλιση των νόμιμων συμβατικών ή οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας σε έργα στον ενεργειακό τομέα και στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι εγγυητικές επιστολές είναι στην ουσία συμβάσεις με τις οποίες η ασφαλιστική εταιρία ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση προς το δικαιούχο, ότι στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, θα την εκπληρώσει η ασφαλιστική εταιρία για το ορισμένο ποσό που αναγράφεται, πάντα επακριβώς, στο σώμα της εγγυητικής επιστολής.

Tο πρόγραμμα «Ασφάλισης Εγγυήσεων» απευθύνεται σε υποψήφιους επενδυτές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας / Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Κατηγορίες Ενεργειακών Έργων:  

 • Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Φωτοβολταϊκά, ηλιακά, αιολικά
 • Αδειοδοτήσεις
 • Μελέτες
 • Χρηματοδότηση Φ/Β Σταθμών και άλλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Πλεονεκτήματα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής:

 • Άμεση Εξυπηρέτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας και το αργότερο σε 48 ώρες τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας θα σχεδιάσουν για εσάς τη βέλτιστη λύση.
 • Απλή και άμεση διαδικασία έκδοσης.
 • Ανταγωνιστική και εξατομικευμένη τιμολόγηση.
 • Η Εταιρία μας αντασφαλίζεται σε κορυφαίους αντασφαλιστές διεθνούς κύρους και φερεγγυότητας με βαθμολογία τουλάχιστον Α από τον οίκο αξιολόγησης S&P.
 • Η Εταιρία διαθέτει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών.
 • Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ανέρχεται σε ποσοστό 218,00%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της.