Αφορά την ασφάλιση του κτιρίου ή κτιρίου & περιεχομένου. Η κάλυψη του σεισμού δεν παρέχεται μέσω του συγκεκριμένου πακέτου. 

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Πυρκαγιά, Κεραυνός
 2. Ευρεία Έκρηξη
 3. Πυρκαγιά από Δάσος
 4. Ζημίες από Καπνό
 5. Πτώση Αεροσκαφών
 6. Πρόσκρουση Οχήματος
 7. Ζημίες Κτιρίου από Πτώση Δένδρων και Στύλων
 8. Ζημίες Κτιρίου από Απόπειρα Κλοπής σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 9. Τρομοκρατικές Ενέργειες
 10. Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
 11. Κακόβουλες Ενέργειες
 12. Βανδαλισμός σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 13. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 14. Χιόνι, Βροχή, Χαλάζι, Παγετός
 15. Διάρρηξη/ Υπερχείλιση Σωληνώσεων Ύδρευσης, Κλιματισμού, Κεντρικής Θέρμανσης και Αποχετεύσεων για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών 
 16. Θραύση Κρυστάλλων σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού €1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 17. Αποκομιδή Ερειπίων έως 10% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Οικοδομής με μέγιστο το ποσό των €10.000
 18. Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου σε Α’ Κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 19. Κλοπή Περιεχομένου μετά από Διάρρηξη
 20. Έξοδα Μεταστέγασης συνεπεία Καλυπτόμενης Ζημίας έως του ποσού των €3.000 σε Α’ Κίνδυνο, με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης τους 3 μήνες
 21. Απώλεια Ενοικίων συνεπεία Καλυπτόμενης Ζημίας έως του ποσού των €3.000 σε Α’ Κίνδυνο, με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης τους 12 μήνες
 22. Έξοδα Μηχανικών/ Αρχιτεκτόνων και Έκδοσης Αδειών έως του ποσού των €1.500
 23. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων Συνεπεία Καλυπτομένων Κινδύνων έως του ποσού των €20.000 ανά γεγονός και ετησίως
 24. Έξοδα Πυρόσβεσης & Ζημιές από Πυρόσβεση έως του ποσού των €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 25. Έξοδα Περιορισμού Ελαχιστοποίησης Ζημίας έως του ποσού των €2.000 ανά γεγονός και ετησίως
 26. Αξία Αντικατάστασης Καινουργούς , για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών

 


 

Απαλλαγές:

 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Χαλάζι, Παγετός: 10% σε κάθε ζημία με ελάχιστο το ποσό των €750 για υπόγεια/ ημιυπόγεια και €450 για ισόγεια & ορόφους
 • Διάρρηξη/ Υπερχείλιση Σωληνώσεων Ύδρευσης, Κλιματισμού, Κεντρικής Θέρμανσης και Αποχετεύσεων: 10% σε κάθε ζημία με ελάχιστο το ποσό των €600
 • Θραύση Κρυστάλλων: €150 σε κάθε ζημία
 • Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου: €150 σε κάθε ζημία
 • Κλοπή Περιεχομένου: 10% σε κάθε ζημία με ελάχιστο τα €500

 


 

Σημειώσεις:

 1. Το περιεχόμενο μόνο του δεν μπορεί να ασφαλισθεί 
 2. Προτεινόμενη ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου €1.100 ανά τμ, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κοινόχρηστων/ κοινόκτητων χώρων (εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας)

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα