Καλύψεις / Όρια αποζημίωσης

 

  1. Σωματικές βλάβες/Θάνατος από ατύχημα ανά γεγονός & ετησίως - € 250.000
  2. Υλικές ζημιές από ατύχημα ανά γεγονός & ετησίως - €  90.000
  3. Ανώτατο όριο ευθύνης για ολόκληρη την ασφαλιστική περίοδο - € 340.000

 


 

Απαλλαγές

Δεν υπάρχουν απαλλαγές στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

 


 

Διευκρινίσεις

  • Tα συμβόλαια εκδίδονται μόνο με ετήσια διάρκεια, ανεξάρτητα από την περίοδο πλεύσης.
     
  • Ακύρωση και επιστροφή ασφαλίστρων γίνεται μόνο σε περίπτωση πώλησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης του πρωτοτύπου ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με τη βεβαίωση ασφάλισης, καθώς επίσης και του πωλητηρίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης. 


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα