Είναι το βασικό πακέτο ασφάλισης μηχανών και μοτοποδηλάτων* και απευθύνεται στους πελάτες που επιθυμούν να ασφαλιστούν με τις υποχρεωτικές καλύψεις αστικής ευθύνης.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

  1. Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες - €1.300.000
  2. Αστική Ευθύνη- Υλικές Ζημίες             - €1.300.000
  3. Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου Οχήματος
  4. Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων Χώρων 
  5. Προστασία BM
  6. Αστική Ευθύνη Πυρός για κεφάλαιο €5.000

 


Προαιρετικές Καλύψεις:

  1. Οδική Βοήθεια (από 51cc και άνω)
  2. Πυρκαγιά

 

*Ασφάλεια για μοτοποδήλατα 50cc εκδίδονται με ετήσια καταβολή, εκτός από ειδικές συμφωνίες.

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα