Το ασφαλιστικό πρόγραμμα First Pet είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο με προσιτό ετήσιο ασφάλιστρο 13,50€ καλύπτει τόσο τον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου με δύο προληπτικούς ελέγχους δωρεάν το χρόνο όσο και το αγαπημένο του κατοικίδιο με έξοδα αποκατάστασης, ιατροφαρμακευτικά έξοδα και απώλεια ζωής συνεπεία ατυχήματος.

Παροχές First Pet:

Α. Για το Κατοικίδιο

Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη

  • Κατόπιν τροχαίου ατυχήματος 100% έως του ποσού των 2.000€
  • Κατόπιν ατυχήματος 90% έως του ποσού των 500€

Απώλεια Ζωής

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κατοικίδιου συντροφιάς κατόπιν τροχαίου ατυχήματος καταβάλλεται ποσό:

  • 500€ στον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου συντροφιάς το οποίο συμπεριλαμβάνει και έξοδα κηδείας και
  • 100€ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση κατοικίδιων ζώων που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης

Β. Για τον Ιδιοκτήτη

  • Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος
  • Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος

Τα κατοικίδια συντροφιάς για να κάνουν χρήση των παροχών, θα πρέπει να φέρουν την ηλεκτρονική πιστοποίηση (microchip).

Τηλεφωνικά Συντονιστικά Κέντρα

Για το συντονισμό του παρόντος προγράμματος και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του Ασφαλισμένου, λειτουργούν δύο Τηλεφωνικά Συντονιστικά Κέντρα καθημερινά 08:00-17:00 στις εργάσιμες ημέρες.

Με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 215.51.55315, ορίζονται ραντεβού για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ο Ασφαλισμένος.

Με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 215.55.10000, λαμβάνονται οδηγίες σχετικά με τις παροχές λόγω ατυχήματος του Ασφαλισμένου Κατοικίδιου.

Για την Αναλυτική Περιγραφή των παρεχόμενων Παροχών κατεβάστε τον "Αναλυτικό Πίνακα Παροχών του Προγράμματος First Pet" που θα βρείτε στα Χρήσιμα έντυπα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία στο email: sales@europe-asfalistiki.gr ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα