Το πρόγραμμα Euro Public απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων των δύο μεγάλων Αστικών Κέντρων  της Αττικής & Θεσσαλονίκης  που θέλουν την βασική ασφαλιστική κάλυψη.

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου και κάποια επιπλέον βασική κάλυψη που απαραίτητα πρέπει να έχει ένα ασφαλισμένο όχημα.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

  1. Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες - €1.220.000
  2. Αστική Ευθύνη- Υλικές Ζημίες           - €1.220.000
  3. Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
  4. Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων & κατά τη μεταφορά
  5. Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά κεφάλαιο €5.000
  6. Προστασία BM
  7. Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα για κεφάλαιο €5.000

 


 

 

Προαιρετικές Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

  1. Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα