Το πρόγραμμα Euro Public απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θέλουν την βασική ασφαλιστική κάλυψη.

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου και κάποια επιπλέον βασική κάλυψη που απαραίτητα πρέπει να έχει ένα ασφαλισμένο όχημα.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 • Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες:  1.300.000
 • Αστική Ευθύνη- Υλικές Ζημίες:               €1.300.000
 • Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση.
 • Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων & κατά τη μεταφορά.
 • Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά κεφάλαιο: €5.000
 • Προστασία BM
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα για κεφάλαιο €5.000 έως €30.000

 Προαιρετικές Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 • Θραύση κρυστάλλων για κεφάλαιο €1.000 Ισχύει απαλλαγή €200 για τα μη συνεργαζόμενα συνεργεία.
 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια.
 • Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος για κεφάλαιο: €1.000
 • Παροχή αντικατάστασης οχήματος (μόνο ΕΙΧ)
 • Αντικατάσταση κρυστάλλου καθρέπτη εξωτερικού.
 • Νομική Προστασία για κεφάλαιο: €2.000
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού €3.000 έως €15.000

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα