Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θέλουν την βασική ασφαλιστική κάλυψη.

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου και κάποιες επιπλέον βασικές καλύψεις που απαραίτητα πρέπει να έχει ένα ασφαλισμένο όχημα.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες - €1.220.000
 2. Αστική Ευθύνη- Υλικές Ζημίες - €1.220.000
 3. Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου - Οχήματος
 4. Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων - Χώρων 
 5. Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
 6. Προστασία BM
 7. Αστική Ευθύνη Πυρός για κεφάλαιο €5.000
 8. Αντικατάσταση κρυστάλλου καθρέπτη εξωτερικού
 9. Νομική Προστασία για κεφάλαιο €2.000

 


 

Προαιρετικές Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1.  Πυρκαγιά
 2. Παροχή αντικατάστασης οχήματος
 3. Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 4. Θραύση κρυστάλλων (εξαιρούνται οι αερόσακοι) για κεφάλαιο €1.000
 5. Ισχύει απαλλαγή €200 για τα μη συνεργαζόμενα συνεργεία
 6. Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος - €1.000
 7. Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα για κεφάλαιο €10.000
 8. Οδική Βοήθεια συνεπεία βλάβης
 9. Κάρτα Υγείας FirstHealth
 10. Προσωπικό Ατύχημα FirstHealth

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

 

Χρήσιμα έντυπα