Το πρόγραμμα Euro Popular απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θέλουν την βασική ασφαλιστική κάλυψη.

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου και κάποιες επιπλέον βασικές καλύψεις που απαραίτητα πρέπει να έχει ένα ασφαλισμένο όχημα.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Αστική Ευθύνη – Σωματικές Βλάβες - €1.220.000
 2. Αστική Ευθύνη- Υλικές Ζημίες           - €1.220.000
 3. Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση
 4. Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων & κατά τη μεταφορά
 5. Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά κεφάλαιο €5.000
 6. Προστασία BM
 7. Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα για κεφάλαιο €5.000
 8. Νομική Προστασία     για κεφάλαιο    €2.000
 9. Προσωπικό ατύχημα οδηγού             €3.000

 


 

Προαιρετικές Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1.  Πυρκαγιά
 2. Τρομοκρατικές ενέργειες
 3. Θραύση κρυστάλλων  για κεφάλαιο €1.000 Ισχύει απαλλαγή €200 για τα μη συνεργαζόμενα συνεργεία
 4. Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
 5. Αερόσακοι συνεπεία ατυχήματος για κεφάλαιο €1.000
 6. Παροχή αντικατάστασης οχήματος (μόνο ΕΙΧ)
 7. Κάρτα Υγείας FirstHealth   (μόνο ΕΙΧ,ΦΙΧ)
 8. Προσωπικό Ατύχημα FirstHealth                     €2.000
 9. Ζημιές Ιδίου οχήματος συνεπεία σύγκρουσης με ζώο €1.000
 10. Αντικατάσταση κρυστάλλου καθρέπτη εξωτερικού

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

 

Χρήσιμα έντυπα