Το νέο ανταγωνιστικό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην  χώρα μας και για τους οποίους η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη είναι η καλύτερη επιλογή για την περίθαλψη τους.

Παροχές & Ανώτατα Ποσά Κάλυψης:

 

 1. Θάνατος από ατύχημα - €1.000
 2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα - €15.000 ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)
 3. Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα - €15.000 ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)
 4. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα, εντός νοσοκομείου - €10.000 ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)
 5. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια  ή ατύχημα - €1.500 ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)

 


 

Σημειώσεις:

 1. Οι παροχές της Μονίμου Μερικής Ανικανότητας ακολουθούν τα ποσοστά του σχετικού πίνακα παροχών των Γενικών/Ειδικών όρων που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβούν για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε σύνολο το 100% της παροχής Μονίμου Ολικής Ανικανότητας.
 2. Όσον αφορά τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα & την Νοσοκομειακή Περίθαλψη απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση των σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών / παραστατικών (τιμολόγιο, αποδείξεις πληρωμής).
 3. Δικαιούχοι του ασφαλίσματος ορίζονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κληρονόμοι των ασφαλισμένων.
 4. Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν όλο το 24ωρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο.
 5. Ασφαλίζονται άτομα μέχρι 84 ετών .
 6. Η ασφάλιση λήγει με την συμπλήρωση του 75ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου. 


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

 

 

Χρήσιμα έντυπα