Αφορά την ασφάλιση του κτιρίου μόνο. Η κάλυψη του σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο.

Καλύψεις/Όρια Αποζημίωσης:

 1. Πυρκαγιά- Κεραυνός
 2. Καπνός
 3. Ευρεία Έκρηξη
 4. Πτώση Αεροσκαφών
 5. Πρόσκρουση Οχήματος
 6. Πυρκαγιά από Δάσος
 7. Αξία Καινουργούς για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών
 8. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από Μετάδοση Πυρκαγιάς έως του ποσού των €20.000  ανά γεγονός και ετησίως
 9. Σεισμός
 10. Κάλυψη Δόσης Στεγαστικού Δανείου συνεπεία Ζημίας από Καλυπτόμενο Κίνδυνο έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου οικοδομής με max €6.000 και διάρκεια έως 6 μήνες
 11. Τρομοκρατικές Ενέργειες
 12. Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 13. Κακόβουλες Ενέργειες
 14. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 15. Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 16. Διάρρηξη Σωληνώσεων, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχετεύσεων για Οικοδομές Ηλικίας έως 25 ετών
 17. Ζημίες στο Κτίριο από Απόπειρα Κλοπής έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 18. Ζημίες Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης από Έκρηξη έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 19. Έξοδα Ελαχιστοποίησης της Ζημίας έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 20. Έξοδα Πυρόσβεσης και Ζημίες από Πυρόσβεση έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 21. Θραύση Κρυστάλλων έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως
 22. Βραχυκύκλωμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Πίνακες/ Καλωδιώσεις) σε Α΄ Κίνδυνο έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως
 23. Αποκομμιδή Συντριμμάτων έως 5%  του ασφαλιζόμενου με maximum €20.000
 24. Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης έως 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 
 25. Αμοιβές Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων σε Α΄ Κίνδυνο  έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως 
 26. Πτώση Δένδρων και Κλαδιών
 27. Καθίζηση και Κατολίσθηση Συνεπεία Καλυπτομένων Κινδύνων

 


 

Απαλλαγές:

 1. Βραχυκύκλωμα και Θραύση Κρυστάλλων  €150 σε κάθε Ζημία
 2. Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι και Παγετός: 10% σε κάθε Ζημία με min €750 σε Υπόγεια/ Ημιυπόγεια & €450 σε Ισόγεια/ Ορόφους
 3. Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης/ Θέρμανσης/ Κλιματισμού και Αποχετεύσεων: 10% σε κάθε Ζημία με min €600
 4. Σεισμός: 2%  επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου σε κάθε Ζημία
 5. Καθίζηση & Κατολίσθηση: 2% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου σε κάθε Ζημία

 


                    
Σημειώσεις:

 1. Προτεινόμενη ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου €1.100 ανά τμ, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας κοινόχρηστων/ κοινόκτητων χώρων (εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας)
 2. Κτίρια με άδεια ανέγερσης προγενέστερης του 1960 δεν καλύπτονται για σεισμό
 3. Κτίρια χωρίς άδεια ανέγερσης (αυθαίρετα) δεν καλύπτονται για σεισμό

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.

 

Χρήσιμα έντυπα